Schoolschaaksite.nl: alles voor het schaken op de basisscholen | Onze site bevat alle informatie ter bevordering van het schaken op de basisscholen. Wij besteden veel aandacht aan nieuws, achtergronden, schooltoernooien etc. Iedereen mag zelf informatie, artikelen, foto´s of video´s plaatsen op onze site.

Wat is schaken leuk

Auteur: Sanae Tazqui   Print


Voor de reeds gepubliceerde Schaakgedichten voor onze nieuwe Koning klik hier.
Voor de reeds gepubliceerde Schaakgedichten voor onze nieuwe Koning door de grote mensen klik hier.


OBLS De Piramide in Rotterdam is een Literaire Basisschool en deze heeft als doel een kwaliteitsimpuls te geven aan taal, lezen en woordenschat en begrijpend lezen. Zij willen hoge doelen stellen aan: een goede mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid, aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen, woordenschat, leesstrategieën en motivatie voor lezen (leesplezier).
Mariska Daalhuizen, leerkracht op de Piramide heeft kinderen enthousiast gemaakt om een Schaakgedicht voor onze Koning te maken.
Sanae Tazqui, leerling Groep 5
Wat is schaken leuk!


Schaken is leuk
Ik zit altijd in een deuk
Op het schaaktoernooi is het Cool
De bal zit altijd in het doel
De toren mag alleen rechtdoor
Het paard mag twee hoekjes om en kan over stukken springen
De dame mag alle kanten op
De pionnetjes op het eerst 2 stappen en schuin slaan
En als het paard al 2 zetten heeft gedaan dan moet je twee stappen doen.
De loper mag alleen schuin door
En de koning mag 1 stap doen

Commentaren