Schoolschaaksite.nl: alles voor het schaken op de basisscholen | Onze site bevat alle informatie ter bevordering van het schaken op de basisscholen. Wij besteden veel aandacht aan nieuws, achtergronden, schooltoernooien etc. Iedereen mag zelf informatie, artikelen, foto´s of video´s plaatsen op onze site.

Schaken op school

Auteur: Dick van der Wilt   PrintHet is van het grootste belang voor de schaaksport dat de kennis van het schaakspel wordt doorgegeven aan de jongere generaties. Nog slechts een minderheid van de tegenwoordige schooljeugd kent de regels van het spel en dat is jammer want het schaakspel biedt uiteindelijk meer voldoening dan gemakkelijk vertier zoals computerspelletjes. Gelukkig zijn er nog liefhebbers die er moeite voor willen doen om de jeugd enthousiast te maken en deze mensen wil ik graag behulpzaam zijn door het beschikbaar stellen van een digitaal instructiebord. Op veel scholen wordt al gebruik gemaakt van een digitaal schoolbord en dankzij die prettige omstandigheid hebben onderwijzers die iets aan schaken willen doen nu zo'n instructiebord tot hun beschikking. Met het instructiebord op de site kunnen in een handomdraai stellingen op het bord worden getoond. Het bord kan Schaak, Mat en Pat constateren en de loop der stukken wordt zeer illustratief in beeld gebracht d.m.v. gekleurde velden. Ik hoop dat met de beschikbaarheid van deze site voor veel onderwijzers een beletsel wordt weggenomen om iets aan schaken te gaan doen.

Voor het digitale instructiebord klik hier

Op een aparte pagina is een schamele poging van ondergetekende opgenomen om een schaakprogramma te schrijven. We hebben hier te maken met het zwakst spelende programma dat er wellicht ooit geweest is. Dit nadeel is naar mijn mening tegelijkertijd een voordeel. Alle echte schaakprogramma's spelen vele malen beter dan de meeste mensen en vooral kinderen beleven daar weinig plezier aan. Daarom heb ik dit klunzig spelende schaakprogramma hier toch een plaatsje gegund. Kinderen kunnen nu eens winnen van de computer. Maar ze moeten wel secuur blijven want de computer pakt wat hij pakken kan; een goede oefening voor de prille beginners. Kinderen die echt enthousiast worden voor het schaken, zullen dit programma snel ontgroeid zijn. Voor hen is er een overvloed aan schaakmateriaal en informatie te vinden op het web.


Links:
Schaken is Cool met het digitale instructiebord
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Schoolschaaksite
Schaaksite
Startkabel.schaken
Stappenmethode 

Commentaren