Schoolschaaksite.nl: alles voor het schaken op de basisscholen | Onze site bevat alle informatie ter bevordering van het schaken op de basisscholen. Wij besteden veel aandacht aan nieuws, achtergronden, schooltoernooien etc. Iedereen mag zelf informatie, artikelen, foto´s of video´s plaatsen op onze site.

Over de rode loper

Auteur: Leerlingen groep 7A Nassauschool groningen   Print


Voor de reeds gepubliceerde Schaakgedichten voor onze nieuwe Koning klik hier.
Voor de reeds gepubliceerde Schaakgedichten voor onze nieuwe Koning door de grote mensen klik hier.
Sociaal welbevinden / de sfeer op school
De Nassauschool wil een sfeer van veiligheid en geborgenheid creëren. In deze sfeer wil de school het zelfvertrouwen en zelfstandigheid van de kinderen tot ontwikkeling laten komen. Het pedagogisch klimaat van de school is zodanig dat de kinderen zich veilig voelen en de kans krijgen eigen opvattingen en gedragswijzen te ontplooien. Ze besteden dan ook veel aandacht aan de inrichting van lokalen en andere ruimten waar leerlingen werken.

Positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
De Nassauschool wil bewust bijdragen aan een positief zelfbeeld en het vergroten van het zelfvertrouwen van elk kind. Ze gaan uit van een hoge individuele verwachting op het gebied van de cognitieve, sociale en creatieve vaardigheden. Het competentiegevoel bij kinderen, en ook bij volwassenen, is maatgevend voor de motivatie. Kinderen moeten het gevoel hebben of krijgen dat ze wat kunnen, dat ze gewaardeerd worden, ze moeten complimenten krijgen. Kinderen krijgen een beloning voor goed werk of gedrag. Een stickertje in het schrift of schrijven met een mooie kleurpen kan zo’n beloning zijn.


Schaken
Eelke de Boer (geb. 2003) is een van de leerlingen van de Nassauschool. Na een spannende barrage tegen Tycho Bruggink wist Eelke in Waalwijk eind maart de titel van Nederlands Kampioen te veroveren in zijn leeftijdscategorie. Eelke en Tycho mogen nu beiden meedoen aan het Europees Kampioenschap!

Arjen Boswijk , leerkracht op de Nassauschool in Groningen, heeft kinderen enthousiast gemaakt om een Schaakgedicht voor onze Koning te maken.


Leerlingen groep 7AOver de rode loper

Omsingeld door lopers en paarden
sta ik hier Alexander
speel ik met veel stukken
op mijn troon
kroon op mijn hoofd
naast mijn vrouw de koningin
mag alles maar Maxima
de tegenstanders zijn op pad
naar mijn schaakmat
zwart vs wit
slecht vs goed
het spel begint maar
niemand weet nog waar
de koning zich bevindt
de koningin mag macht
de koning moet nog wachten
pionnen zijn beschermers
om me heen
zo voel ik me niet alleen
Maxima is nu op pad
naar mijn schaakmat
de loper komt over de rode loper
Willem wint met Maxima
de koningin valt pas
als de koning is gekroond 

Commentaren