Schoolschaaksite.nl: alles voor het schaken op de basisscholen | Onze site bevat alle informatie ter bevordering van het schaken op de basisscholen. Wij besteden veel aandacht aan nieuws, achtergronden, schooltoernooien etc. Iedereen mag zelf informatie, artikelen, foto´s of video´s plaatsen op onze site.

Een kunstenaarsbestaan in de twintigste eeuw

Auteur: Teun Koorevaar   Print


Dit is deel 3 uit een drieluik over de Rotterdamse beeldhouwer en schaakliefhebber Frans Fritschy. Deel 1 is getiteld ‘Frans Fritschy (1920-2010): beeldhouwer en schaakliefhebber en Deel 2 gaat over Frans Fritschy als bestuurder van schaakvereniging RSR Ivoren Toren.

Een kunstenaarsbestaan in de twintigste eeuw

In 2011 verscheen bij Valkhof Pers het boek Een kunstenaarsbestaan in de twintigste eeuw. Dit boek is geschreven door Wantje Fritschy met medewerking van haar jongere broer Frits. Dit boek gaat natuurlijk over hun vader, Frans Fritschy. Wantje, emeritus hoogleraar, is historica en kunsthistorica. Het is een prachtig boekje geworden, goed geschreven en rijk geïllustreerd. Frits heeft het hoofdstuk geschreven over Frans Fritschy en het schaakspel. Het [url= ]eerste deel[/url] gaf hiervan alvast een voorproefje!


In het voorwoord van Wantje Fritschy lezen we onder meer:

‘In december 2009 moest Frans Fritschy, bijna 90 jaar oud, opgenomen worden in een verpleeghuis. Bij het uitruimen van zijn bureautje vond ik een map met nummers van een studentenblad dat begin jaren veertig aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten had bestaan. Hij volgde daar toen de opleiding beeldhouwen en boetseren. Er was ook een schriftje getiteld’ Overzicht van mijn werk 1940 – 1949’ en een map met brieven en knipsels. Daarnaast bleek hij vier kasboekjes te hebben bewaard plus een stapeltje aanslagen inkomsten belasting.’

De vanzelfsprekendheid en gedrevenheid waarmee mijn vader, jongste van negen uit een eenvoudig rooms-katholiek gezin uit de middenklasse in het naoorlogse Rotterdam, geprobeerd bleek te hebben een kunstenaarsbestaan op te bouwen, roerden me. De vastbeslotenheid van zijn pogingen om als beeldhouwer in zijn levensonderhoud te gaan voorzien en de problemen waarmee hem dat in de loop van de tijd confronteerde, tekenden zich scherp af in het materiaal. Het gaf een fascinerend beeld van het leven en het werk dat daaruit was voortgevloeid, tegen de achtergrond en de omstandigheden van de tijd waarin het werd geleefd.’

‘…Het leek me dat zijn leven en werk een poging verdienden om ze op basis van het bewaard gebleven materiaal voor vergetelheid te behoeden: voor zijn eigen nageslacht, zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, maar misschien ook wel voor anderen.
Het resultaat is tevens bedoeld als een eerbetoon aan alle kunstenaars die niet weten door te dringen tot de artistieke top, maar die ondanks teleurstellingen toch blijven proberen het kunstenaarsideaal waar te maken om in hun leven hoe dan ook schoonheid onder mensen te brengen.’


In het boek behandelt Wantje achtereenvolgens in vijf hoofdstukken de oorlogsjaren op de Rotterdamse Academie, vrij kunstenaar in Rotterdam na de oorlog, de financiën van een jong beeldhouwersgezin, beeldhouwer, leraar en vader en de karakteristiek van het beeldhouwwerk van Frans Fritschy. Met bijna 100 afbeeldingen van zijn werk.

Frits schreef het hoofdstuk Frans Fritschy en het schaakspel met twintig detailfoto’s van de spelers en de stellingen op hun bord. Zie ook deel 1 uit dit drieluik.
Natuurlijk ontbreekt een uitgebreide lijst met werken van Frans Fritschy niet.

Een prachtig historisch document en nog steeds actueel. Ook in deze tijd hebben kunstenaars het niet makkelijk. Er zijn ook parallellen te trekken met schakers die van schaken hun beroep willen maken en de problemen die zij daarbij ondervinden.
Kortom meer dan het lezen waard en derhalve warm aanbevolen!

Een kunstenaarsbestaan in de twintigste eeuw
Frans Fritschy (1920-2010), beeldhouwer
Wantje Fritschy met medewerking van Frits Fritschy
Valkhof Pers, 2011, 119 pp, ISBN 978 90 5625 348 6
 

Commentaren