Schoolschaaksite.nl: alles voor het schaken op de basisscholen | Onze site bevat alle informatie ter bevordering van het schaken op de basisscholen. Wij besteden veel aandacht aan nieuws, achtergronden, schooltoernooien etc. Iedereen mag zelf informatie, artikelen, foto´s of video´s plaatsen op onze site.

Eddy Sibbing, Anish Giri en Garry Kasparov in 1 Vandaag

Auteur: Teun Koorevaar   Print


Vandaag, zaterdag 17 november 2012, was er een schoolschaakitem in het TV-nieuwsprogramma Eén Vandaag, gepresenteerd door Pieter Jan Hagens. Als je deze uitzending nog eens wilt zien klik dan HIER


De vooraankondiging

Voormalig wereldkampioen schaken Gari Kasparov was in Nederland om in Kerkrade een prijs in ontvangst te nemen. Vanwege zijn inzet voor het welzijn van kinderen. De schaakgrootmeester streeft ernaar om schaken als een officieel vak op scholen in te voeren.

Want: hoe vroeger kinderen gaan schaken, hoe groter de kans dat zich nieuwe Kasparovs in Nederland ontwikkelen. Daarvoor zoekt hij steun bij het Europees Parlement. Maar niet alleen om toptalent te vinden moet het schoolschaken in het reguliere onderwijs worden geïntroduceerd.

Voor iedere leerling heeft het een meerwaarde. Allerlei vaardigheden , zoals discipline, verantwoordelijkheidsgevoel en concentratievermogen worden door het schaken bevorderd

Zal in Nederland door de introductie van het schoolschaken deze sport ooit zo populair worden als in voormalig Oost Europa. Daar worden schaakkampioenen als voetbalhelden geëerd.

De uitzending

In de uitzending komen Eddy Sibbing (manager van het Max Euwe Centrum en schoolschaakleraar), Anish Giri (topschaaktalent en drievoudig Nederlands kampioen) en Garry Kasparov (oud-wereldkampioen en de beste schaker ooit) aan het woord.

Eddy Sibbing

Eddy Sibbing wordt in beeld gebracht tijdens zijn schaakles op een Amsterdamse school.


Eddy vindt het verstandig dat de Koninklijke Nederlandse Schaakbond nu ook inzet op schaakles voor 6 – 9 jarigen. Volgens hem heeft de KNSB de afgelopen 20 jaar veel terrein onder de jeugd verloren en volgens hem zijn scholen de uitgelezen plek om te trachten het tij te keren.

Juist in deze leeftijdscategorie willen kinderen hun hobby’s en spelletjes spelenderwijs ontdekken. En met schaken leren ze concentreren, plannetjes maken en ze moeten soms ook rekenen. Voor de meeste kinderen is dit erg nuttig. Ook leren omgaan met winnen en verliezen is een belangrijk aspect.

In deze tijd van computers en internet vindt hij het uit sociaal oogpunt belangrijk dat kinderen tegenover elkaar gezellig een partijtje schaken.

Een leuke reactie van een van de meisjes uit zijn schaakklas was: Schaken is geen sport maar een denkding.

Anish Giri

Vandaag was er een schaaksimultaan in Kerkrade. Garry Kasparov deed aan alle borden de eerste zet en Anish Giri mocht het verder afmaken. (Door zijn aanwezigheid in Kerkrade kon hij niet meedoen aan het Heite invitatietoernooi in Wolvega.)


Anish vertelde dat hij op zijn zesde schaken leerde van zijn moeder. Tegen zijn vader heeft hij niet geschaakt. De interviewer vroeg aan Anish hoe de sfeer thuis was toen hij van zijn moeder won. Hij antwoordde :’De sfeer was goed, mijn moeder bracht mij snel naar een schaakclub.’

Anish legt uit waarom schakers op steeds jongere leeftijd erg goed worden. Zelf is hij een voorbeeld en ook de Noor Magnus Carlsen die op zijn 20ste al nummer 1 van de wereld was. Het komt door de computer, door internet, door databases en schaakprogramma’s. Hiermee doe je veel sneller kennis en ervaring op dan vroeger.

Garry Kasparov

Voor de I-pad generatie , de kinderen onder de tien jaar, gaat informatie altijd twee kanten op, het is interactief. Dat zie je in de klas niet terug, het is eenrichtingsverkeer. De leraar is de onaantastbare bron van autoriteit en kennis. Dat is moeilijk te accepteren of helemaal niet door jonge kinderen.


Met schaaklessen help je kinderen wiskunde op hoog niveau te begrijpen. Met een schaakbord en de zetten met de stukken help je kinderen problemen visualiseren.

Een instrument, zo moet je het zien. Dus ik wil het zelf geen schaakles noemen want dan zeg je dat je kinderen wilt leren schaken. Dat wil ik ook wel maar voor mij is schaken een instrument om ze verder te helpen in het moderne onderwijs.
We komen met een netwerk, een onderwijsplatform, gebaseerd op taal. Het wordt wereldomvattend. Elk platform kan meedoen. Kinderen kunnen deelnemen aan een wereldwijde competitie. En dat allemaal via internet. We hebben nog boeken maar het is belangrijk dat we de kant van internet uitgaan.
Onderwijs is cruciaal. Als we de problemen in het onderwijs niet oplossen en geen uitgebreid plan hebben in een wereld die steeds jonger wordt, dan loopt het mis.
Het klinkt misschien een beetje raar maar voor mij zijn de politieke strijd in Rusland voor meer democratie en het zoeken naar nieuwe instrumenten voor onderwijs samen een geheel bij de voorbereidingen op de uitdagingen van de toekomst.

Pieter Jan Hagens sloot af met: ‘Hij heeft een missie, Garry Kasparov 

Commentaren