Schoolschaaksite.nl: alles voor het schaken op de basisscholen | Onze site bevat alle informatie ter bevordering van het schaken op de basisscholen. Wij besteden veel aandacht aan nieuws, achtergronden, schooltoernooien etc. Iedereen mag zelf informatie, artikelen, foto´s of video´s plaatsen op onze site.

Dr. ANTONIUS VAN DER LINDE

Auteur: Mathieu en Ine Kloprogge   Print


Voor het overzicht van alle artikelen klik hier

Dr. ANTONIUS VAN DER LINDE

Dr. A. Van der Linde is in de Nederlandse schaakwereld weinig bekend. Maar hij is best wel belangrijk voor de geschiedenis van het schaakspel en daarom vertellen we hier over hem.

Van der Linde wordt geboren in Haarlem in 1833 en is gestorven in Wiesbaden (in Duitsland) in 1897. Hij wil eerst onderwijzer worden en in 1853 haalt hij dat diploma. Dan wordt hij predikant in Amsterdam.
In 1861 gaat hij studeren aan de universiteit van Göttingen in Duitsland. Vervolgens gaat Van der Linde zich verdiepen in de geschiedenis van het schaakspel en de boekdrukkunst.
In 1869 verschijnt zijn verhaal De Costerlegende. Van der Linde schrijft dat Laurens Janszoon Coster niet de uitvinder van de boekdrukkunst is maar de Duitser Johannes Gutenberg.
Heel veel Nederlanders vinden het niet fijn dat Van der Linde zegt dat een Duitser de boekdrukkunst heeft uitgevonden en niet een Nederlander.
Vervolgens verhuist Van der Linde naar Berlijn en gaat werken bij de Königlichen Bibliotheek.
Hier leert hij belangrijke geleerden kennen die de Arabische talen en Sanskriet kunnen lezen. Via deze geleerden krijgt hij toegang tot belangrijke bibliotheken in Turkije en Perzië.
Hij vindt in deze bibliotheken hele oude boeken die vertellen over de geschiedenis van het schaakspel van heel lang geleden.

In de periode 1865 – 1880 schrijft Van der Linde tientallen boeken over de geschiedenis van het schaakspel. Deze boeken zijn bijna allemaal geschreven in het Duits met twee uitzonderingen en wel de boeken: in 1875 het boek Het schaakspel in Nederland en in 1876 zijn boek Leerboek van het schaakspel.

Als in 1876 Van der Linde naar Wiesbaden vertrekt verkoopt hij zijn achtduizend schaakboeken en schaakhandschriften aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Hiermee is de grondslag gelegd voor de Bibliotheca Van der Linde – Niemeijeriana. De naam Niemeijeriana is in 1948 toegevoegd als de zevenduizend schaakboeken van Dr. Meindert Niemeijer aan de Koninklijke Bibliotheek worden gegeven. De Bibliotheca Van der Linde – Niemeijeriana in Den Haag is de tweede grootste schaakbibliotheek ter wereld.


Afbeelding XIV1: Portret van Dr. Antonius Van der Linde door hemzelf gesigneerd.
Uit: In memoriam Antonius Van der Linde 1833 – 1897. Festschrift zu seinem 100. Todestag 12. August 1997. pag. 30

Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antiques Chessmen B.V. E.  

Commentaren