Schoolschaaksite.nl: alles voor het schaken op de basisscholen | Onze site bevat alle informatie ter bevordering van het schaken op de basisscholen. Wij besteden veel aandacht aan nieuws, achtergronden, schooltoernooien etc. Iedereen mag zelf informatie, artikelen, foto´s of video´s plaatsen op onze site.

Contact

Adres Schoolschaaksite.nl = Redactie:

Voor zaken die betrekking hebben op de werking van de site zelf:
Webmaster:

Nadere informatie

Wat is Schoolschaaksite.nl?

Onze site bevat alle informatie ter bevordering van het schaken op de basisscholen. Wij besteden veel aandacht aan nieuws, achtergronden, schooltoernooien etc. Iedereen mag zelf informatie, artikelen, foto´s of video´s plaatsen op onze site. Iedereen die iets te melden heeft kan het (laten) publiceren op onze site.

De schoolschaaksite is getest met diverse browsers. Heeft iemand problemen met een browser? Teksten niet goed te zien of een afbeelding niet zichtbaar? Laat het weten.

Huisregels
  1. De bijdragen moeten betrekking hebben op schoolschaken en de voertaal is Nederlands.
  2. Respect voor elkaar is een belangrijk uitgangspunt, grof taalgebruik of beledigingen willen we niet.
  3. Jong en oud moeten met plezier op onze site kunnen lezen.
  4. Opbouwende kritiek is altijd welkom.
  5. Samenwerking met anderen is een belangrijk uitgangspunt, de site wil binden en verbinden!
  6. Op verzoek zullen we onjuistheden corrigeren.
  7. De 'kwaliteit' wordt bewaakt door de redactie. Bijdragen die schadelijk of niet passend zijn worden zonder overleg verwijderd.
  8. Personen die via chatboxen mensen beledigen of niet ter zake doende opmerkingen maken worden de toegang tot schaaksite voor langere tijd ontzegd.

De redactie kan, zonder overleg, bijdragen verwijderen die niet voldoen aan de huisregels.
Klachten kunnen worden ingediend bij

Wanneer sprake is van doelbewuste 'overtreding' van de huisregels ontvangt de overtreder een gele kaart. Bij herhaling ontvangt hij of zij een rode kaart en krijgt hij of zij geen toegang meer tot de site.

Wie maken Schoolschaaksite.nl?

Redactie
Teun Koorevaar
Kees Schrijvers

Boeken
Teun Koorevaar
Boeken kunnen ter recensie worden aangeboden aan de redactie. Maar iedereen mag ook zelf boekrecensies plaatsen.
Dit kan via het menu-onderdeel "Materiaal/Boeken"

Logo Schoolschaaksite
Peter Pijpers (PeePee Reklame)

Technische ondersteuning
Leo Lems (2basix)
Kees Schrijvers (Adviesbureau Schrijvers)
Bastiaan Bertelkamp (Adviesbureau Schrijvers)

Adverteren
Schoolschaaksite is een onafhankelijke en niet-commerciële site.We doen niet aan adverteren. Het gaat om schaken op de basisscholen, niet om reclame. Wanneer logo’s of links gebruikt worden dan is dit alleen om het de lezers makkelijk te maken. Doelbewust reclame door middel van geplaatste artikelen is niet toegestaan.

Privacy
Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met uw geregistreerde gegevens, zoals e-mail en eventuele nickname. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens en geven niets uit handen. Registreren is puur en alleen bedoeld om voorkeuren aan te geven, bijdragen te kunnen plaatsen en reacties te kunnen geven op de site.

Auteursrecht
Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke maker van de artikelen, columns, foto’s,tekeningen, etc. etc.
Kopiëren hiervan mag alleen na overleg met de auteur. Bronvermelding is een vereiste.
Met auteursrecht van derden zal rekening worden gehouden. Bronvermelding zal, voor zover bekend, plaatsvinden.
Het is niet toegestaan om de Schoolschaaksite te integreren in een andere website. Schoolschaaksite heeft een uniek uiterlijk en dit willen we zo houden.

Eigendom Schoolschaaksite.nl
Teun Koorevaar en Kees Schrijvers
p/a
Hockeypad 41
3223 EE Hellevoetsluis
Nederland

Contactgegevens Teun Koorevaar (1e aanspreekpunt):
GSM nr. 06-526 509 42
Thuis: 010-4820575
E-mailadres:

Contactgegevens Kees Schrijvers:
GSM nr. 06-204 278 34
E-mail: